Przykładowe scenariusze zajęć.

Zajęcia przyrodnicze – chemia.

Eksperymenty przyrodnicze i energia odnawialna.

LEGO i sport! Edukacja wczesnoszkolna.

Programowanie matematyczne uczeń starszy.