Alfabetyczny wykaz
nauczycieli pracujących w szkole.

L.p.

Nazwisko i imię

(stanowiska, nauczane przedmioty, prowadzone zajęcia)

1

Adamczak Joanna

(edukacja wczesnoszkolna)

2

Bajer Elżbieta

(matematyka, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

3

Baran Dariusz

(matematyka, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa) 

4

Berdzińska Dorota

(język niemiecki, bibliotekarz, wychowawca świetlicy)

5

Bruder Renata

(język polski)

6

Chojnicka Jolanta

(wychowanie przedszkolne)

7

Damazyniak Jacek

(muzyka)

8

Dolata Dorota

(dyrektor, plastyka)

9

Działdowski Piotr

(historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie)

10

Furmaniak Karolina

(edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda)

11

Furmaniak Paweł

(język angielski)

12

Jankowiak Katarzyna

(biologia, przyroda, chemia, geografia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

13

Janowska Edyta

(religia, wychowanie do życia w rodzinie)

14

Kruszyńska-Busz Wioletta

(wychowanie przedszkolne)

15

Marciniak Jolanta

(wychowane fizyczne)

16

Sieradzka Kinga

(pedagog)

17

Skrzypczak Beata

(edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy)

18

Stefaniak Violetta

(edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy)

19

Wicher Katarzyna

(język polski, język angielski, zajęcia rewalidacyjne)