środa 9.09
klasa III sp, VI sp godzina 17:00
klasa IV sp, V sp godzina 17:30
klasa I gim godzina 18:00


czwartek 10.09
klasa I sp, II gim godzina 17:30
klasa III gim godzina 18:00
klasa II sp godzina 18:00