W piątek 26 czerwca 2015r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Mury naszej szkoły opuściło 12 absolwentów – wychowanków p. Jolanty Marciniak. Jak każdego roku rozdano wiele nagród, m.in. za najwyższe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, najwyższą średnią ocen uzyskaną w szkole podstawowej (5,73) i gimnazjum (5,6), stuprocentową frekwencję, osiągnięcia sportowe oraz czytelnicze. Pani dyrektor oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego szczególnie podziękowali za ciężką pracę pani Irenie Kordus, która po 42 latach pracy rozstaje się z naszą szkołą i odchodzi na emeryturę.
Wszystkim życzymy, by wakacyjny czas dostarczył wielu radosnych chwil
i pozwolił zregenerować siły, które przydadzą się do pracy od września.