W dniu 15 czerwca, odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego najwięcej głosów z pośród 15 kandydatów wybrano 6 osób. Najwięcej głosów zdobyli:
Szymon Lekowski klasa II gim przewodniczący SU
Karolina Dorsz klasa II gim zastępca
Jakub Lempach klasa II gim skarbnik
Karolina Lekowska klasa I gim sekretarz
Zuzanna Wojtkowiak klasa I gim członek
Julia Baran klasa IIIsp członek.