W Zespole Szkół im. Bł. E. Bojanowskiego w Szelejewie trwa realizacja programu wychowawczego „Od odrzucenia do akceptacji”, który jest efektem współpracy nauczycieli
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

         Zjawisko agresji często występuje wśród dzieci i młodzieży, a w ostatnich latach opanowało ono nową przestrzeń – cyberprzestrzeń. Aby uświadomić uczniom, jakie negatywne konsekwencje może nieść hejtowanie w sieci, wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach specjalnie przygotowane zajęcia, których celem było zapoznanie z kampanią społeczną „Dodaj znajomego”, prowadzoną przez Disney Polska oraz Fundację Dzieci Niczyje. Hasło przewodnie kampanii brzmi „Zamiast hejtować, zyskaj przyjaciela”. Kolejnym etapem podjętych działań było zorganizowanie wyjazdu do kina na film pt. „Trolle”, który w nowatorski sposób opowiada o starym jak świat problemie walki dobra ze złem. Bajecznie kolorowa opowieść uczy nas, że warto być dla siebie dobrym, bo razem można więcej, a prawdziwego szczęścia musimy szukać w sobie. Bardzo ważne jest budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, dlatego każdy uczestnik wycieczki w czasie podróży napisał coś miłego o wybranej losowo osobie, co następnie odczytano. To zadanie okazało się świetną zabawą i przyniosło wszystkim mnóstwo radości. Dzieci doszły do wniosku , że warto częściej prawić sobie komplementy, bo daje to ogromną przyjemność.
         Podejmowane w szkole działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale w realny sposób propagują pozytywne wzorce zachowań wśród uczniów. Tworzenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci ma duży wpływ na kształtowanie w nich właściwego systemu wartości.