Przygotowując się do Dnia Mamy najmłodsi już 22 maja dali dowód na to jak bardzo kochają swoje mamusie. Właśnie w tym dniu wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Mama w wierszach dla dzieci”. W dniu 20 maja wychowawcy klas I-III SP i grup przedszkolnych panie: V. Kruszyńska-Busz, K. Wojtkowiak, B. Skrzypczak, J. Chojnicka i K. Furmaniak wyłoniły w eliminacjach klasowych przedstawicieli II tury konkursu. Promując poezję dziecięcą i nabywając doświadczeń w wystąpieniach publicznych dzieci zaprezentowały publiczności swoje utwory. Po wysłuchaniu 24 uczestników jury w składzie p. R. Bruder i p. K. Wicher wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce Natalia Naskręt- klasa III SP
II miejsce Wiktor Ptak- Oddział przedszkolny grupa „Motylki”
III miejsce Mateusz Szałata- Oddział przedszkolny grupa „Żabki”

Dodatkowo przyznano 6 wyróżnień dla:
– Ani Brzóskowskiej
– Szymona Ajzopa
– Olgi Lempach
– Natalki Duszki
– Adriana Konopki

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali z rąk p. dyrektor D. Dolata – nagrody rzeczowe
i dyplomy. 
Pozostałe dzieci nagrodzono słodkim upominkiem i dyplomem.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursie

Organizator
K. Furmaniak