W dniu 18 października w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Pogadankę i zajęcia warsztatowe dla uczniów przeprowadził p. Tomasz Świniarski. Uczniowie poznali rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania swojego rozwoju, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Zachęca się rodziców do bliższego zapoznania się z materiałami na stronie https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-rodzica