Plan
zagospodarowania klas w ramach akcji
SPRZĄTANIA ŚWIATA – POLSKA 2016 w dniu 14 września. Akcja odbędzie się przy współpracy z Urzędem Gminy Piaski, który dostarczy worki na śmieci i rękawiczki.


Klasa O- spacer po okolicach Szelejewa – zbieranie papierków
Klasa I – droga “Zapłocie”
Klasa II – park, kościół
Klasa III – droga “Lipki”, dziedziniec szkolny
Klasa IV – droga “Huby”
.
Klasa V – droga przez wieś
Klasa VI – ścieżka rowerowa
Klasa IG – boisko szkolne
Klasa lIG – boisko sportowe
Klasa IIIG – “Żgaliny”