Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września o godzinie 9:00.
Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zapobieganiu COVID-19 rozpoczęcie roku będzie miało charakter spotkań wychowawców klas z uczniami w salach lekcyjnych.
Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie, oraz rodzice uczniów klasy I.