Przydział sal lekcyjnych do klas

klasa 1 sala  11
klasa 2 sala  13
klasa 3 sala  14
klasa 4 sala  24
klasa 5 sala  21
klasa 6 sala  34
klasa 7 sala  31
klasa 8 sala  32

Pokój nauczycielski sala 22

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020.