Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Szelejewie
odbędzie się w dniu 1 września 2022 r. o godz. 9:00.
Prosimy o dowiezienie dzieci do szkoły w tym dniu, wyjątkowo, we własnym
zakresie.
Od 2 września 2022 r. dowóz do szkoły będzie odbywał się według rozkładu
zeszłorocznego.