REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W JEDNOSTKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIASKI

 

Wójt Gminy Piaski ogłasza, iż rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Piaskach oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Piaski w dniach

od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 19 lutego 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek oświatowych:

Nazwa placówki oświatowej prowadzącej nabór Telefon, mail Godziny pracy
Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach 65 571 90 43
biuro@przedszkolepiaski.pl
7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach

65 571 90 34

zs_piaski@wp.pl

7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Szelejewie

65 573 05 18

sekretariatszelejewo@o2.pl

7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

65 573 01 27

zsbodzewo@op.pl

7.00 – 15.00

 

Szczegóły rekrutacji oraz jej zasady wraz z wzorami wniosków i deklaracji stanowią treść Zarządzenia nr 6/2018 Wójta Gminy Piaski z dnia 25 stycznia 2018 r., które można pobrać ze strony

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/4994

 

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna jest również w każdej placówce oświatowej Gminy Piaski, w której prowadzona jest rekrutacja.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący w uchwale nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Piaski z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole oraz szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/files/4629/uchwala_nr_xxiii_157_2017.pdf