Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego proszeni są o przybycie do szkoły do dnia 27. 03. 2015r. (piątek), w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Lista