REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W JEDNOSTKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIASKI