Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Szelejewie na rok szkolny 2016/2017
rekrutacja do oddziału przedszkolnego od 1.03. do 31.03.2016

rekrutacja do SP od 14.03. do 15.04.2016
rekrutacja do gimnazjum od 23.05 do 10.06.2016
Szczegółowe harmonogramy rekrutacji znajdują się  w załączonych materiałach