W czwartek 12.12.2019r. w naszym przedszkolu odbył się po raz pierwszy Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Celem przeglądu było umożliwienie dzieciom prezentacji umiejętności wokalnych, popularyzowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz wyłonienie solistów do Międzyprzedszkolnego Konkursu Kolęd „Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy” organizowanego przez „Ochronkę” w Podrzeczu. Do przeglądu zgłosiło się siedmioro uczestników z trzech kategorii wiekowych. Przedszkolaków oceniało jury konkursowe w osobach p. Dyrektor, p. Doroty Berdzińskiej oraz rodzica – p. Marty Koralewskiej. Przegląd przebiegał w miłej, świątecznej atmosferze. Poziom prezentacji był bardzo wysoki i wyrównany. W przerwie obrad jury, wszystkie przedszkolaki śpiewały znane wszystkim kolędy i pastorałki. Ostatecznie wyróżniono w kategorii sześciolatków Marcelinę Witkowską, w kategorii dzieci pięcioletnich Olę Matuszczak, natomiast w kategorii czterolatków duet Maję Kaźmierczak i Martę Ptak. Wszystkie występujące osoby otrzymały jednakowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora szkoły i pamiątkowe dyplomy. Jesteśmy przekonani, że Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek stanie się naszą tradycją.