Uprzejmie prosimy rodziców i uczniów  o częste sprawdzanie wiadomości przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciele przesyłają materiały do pracy samodzielnej z wykorzystaniem komputera i podręczników. 

Można również korzystać z materiałów proponowanych przez MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna