W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego sprzedali 100 cegiełek – broszurek stanowiących pomoc edukacyjną z różnych dziedzin nauki. Łącznie zebrano kwotę 100,30 zł, którą przekazano na konto fundacji na rzecz niewidomych i niepełnosprawnych. Tegoroczna akcja miała na celu pomóc 19-letniemu Danielowi, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Z uwagi na stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego niezbędne jest zapewnienie mu systematycznego udziału w zajęciach rehabilitacyjnych wspomagających rozwój. Potrzebny mu jest specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny – rowerowózek, który ułatwi mu podróżowanie z najbliższymi.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy!