Listy dzieci w oddziałach przedszkolnych z podziałem na grupy są wywieszone w budynku przedszkola.