Samorząd Uczniowski konsekwentnie realizuje zadanie, jakie wyznaczył sobie na ten rok szkolny, czyli wzbogacenie księgozbioru szkolnej biblioteki. W styczniu udało się zakupić 46 nowych książek za łączną sumę prawie 600 zł. Zakupiono następujące tytuły: „Balladyna” (20 egzemplarzy), „Ten obcy” (15 egzemplarzy), „Pan Tadeusz” (6 egzemplarzy) oraz „Quo vadis” (5 egzemplarzy). Kolejne zakupy są już w planach.