Od września do grudnia 2021, w oddziale przedszkolnym 5,6 -latków był realizowany program edukacyjny, który powstał z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu było kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Dzieci odbyły szereg różnorodnych zajęć pod hasłem „Jesteśmy tym, co jemy”, w wyniku których poszerzyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania, zasad higieny i zachowania się przy stole. Uczyły się rozpoznawać emocje i poznawały zabawy je regulujące. Rozmawiały na temat szeregu bajek i filmów terapeutycznych. Dowiedziały się, jak prawidłowo myć ręce i co robić, aby mieć zdrowe zęby. W ramach „Gimnastyki buzi i języka” wzmacniały narządy mowy podczas bajek i zabaw logopedycznych. Wspólnie z rodzicami wykonywały zadania z broszury przygotowanej przez twórców programu. Realizowanie zadań programu było dla dzieci wspaniałą zabawą, a jednocześnie służyło poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.