1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó
źn. zm)

3 Ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2016 r.

 (podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó
źn. zm.) 

4

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24– 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó
źn. zm.) 

5

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:

dodatkowy termin

 

 

 

 

5 kwietnia 2016 r.

 

2 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)

6

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowe terminy

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

 

 

 

 

 

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

 

 

1 czerwca 2016 r.

2 czerwca 2016 r.

3 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)

7

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8 Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 5 kwietnia 2016 (sprawdzian po szkole podstawowej)
18 – 20 kwietnia 2016 (egzamin gimnazjalny)
2 maja 2016
27 maja 2016 (dzień po Bożym Ciele)

(podstawa  prawna:

  • 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
    – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó
    źn. zm.)