Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych lektur oraz innych książek

do 20 czerwca 2023.

Proszę klasy o przygotowanie zestawów podręczników do zwrotu.

Wszystkie podręczniki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.

Klasy 4 i 7 zostawiają swoje podręczniki w domu.