Informacja o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o dostępie do
osób pracujących w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gostyniu:
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gostyniu działa w trybie
stacjonarnym,
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 19.00,
a w piątki do 15.00.
Z placówką można kontaktować pod numerami telefonów:
65 572 06 97
65572 31 77

Bliższe informacje o działalności poradni można uzyskać na stronie
internetowej: http://www.poradniapp.gostyn.pl/