W dniach 15 – 21 luty 2022r. nasze oddziały przedszkolne przy SP w Szelejewie przystąpiło do realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. W ramach tego programu dzieci odbyły szereg zajęć, podczas których zostały ukierunkowane na źródła i rodzaje dymów, przyczyn wydobywania się ich. Zapoznały się z piosenką głównej maskotki tego programu „Dinkiem” oraz jego sylwetką, którą pokolorowali. Przeprowadzone zostały również zajęcia z ćwiczeniami oddechowymi z wykorzystaniem chusteczek higienicznych, balonów, papierowych wiatraków oraz chusty animacyjnej. Przedszkolaki wykonały znaki zakazu palenia papierosów oraz własne obrazki do ramki z napisem „Proszę, nie pal przy mnie”. Odbyły się również zajęcia sportowe na hali z wykorzystaniem dużych papierosów wykonanych wcześniej przez dzieci z brystolu i pomalowanych farbami. Dzieci układały z nich różne obrazki, cyfry, figury oraz stoczyły walkę z dymem papierosowym.