Szanowni rodzice/ opiekunowie !!!!!

CYFRYZACJA w miejscowościach po PGR

Na początku października 2021 roku ruszył nabór wniosków dla uczniów z miejscowości popegeerowskich  na pomoc w rozwoju cyfrowym i zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program jest realizowany  w ramach Rządowego Programu Polska Cyfrowa.

Rządowy program jest skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. Na podstawie paragrafu §3 ust 2 uprawnieni na terenie Gminy Piaski są uczniowie z miejscowości: Bodzewko, Bodzewo, Drzęczewo Pierwsze, Drzęczewo Drugie, Godurowo, Grabonóg, Lipie, Piaski, Podrzecze, Smogorzewo, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szelejewo Pierwsze, Szelejewo Drugie.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy (laptop).

Wnioski o wsparcie z programu mogą składać:

  • rodzice/ opiekunowie uczniów niepełnoletnich. Wniosek należy złożyć w Szkole Podstawowej w Piaskach; Szkole Podstawowej w Bodzewie i Szkole Podstawowej
    w Szelejewie (w godzinach pracy szkół)
  • pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Piaski (w godzinach pracy Urzędu)

Wnioski należy złożyć  do dnia 25 października 2021.

 

Warunkiem przyjęcia i zakwalifikowania wniosku jest spełnianie łącznie warunków:

  1. Złożenie oświadczenia że, dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny -krewnym w linii prostej, (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), osoby która pracował/a w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkuje w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  2. Złożenie oświadczenia że, dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu.
  3. Złożenie wniosku wraz załącznikami w terminie do 25.10.2021 w Szkole Podstawowej w Piaskach; Szkole Podstawowej w Bodzewie i Szkole Podstawowej w Szelejewie lub
    w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 65 5719030

Regulamin_Konkursu_Grantowego_14102021_-_2

ZAŁ. nr 1 OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA 2021

ZAŁ. nr 2 OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ 2021

ZAŁ. nr 3 zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych konkurs PGR 2021

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)