W piątek 24.09.2021r. W Naszym przedszkolu odbył się konkurs pt. “Bezpieczny przedszkolak”, w którym udział wzięli 5 i 6-latki. Przedszkolaki pracowali w grupach 4-5 osobowych, w zadaniach konkursowych dzieci musiały wykazać się wiedzą z zakresu znajomości podstawowych znaków drogowych, przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i poza nim, zachowania się w różnych niebezpiecznych sytuacjach oraz znajomości numerów alarmowych. Wszyscy wykazali się wzorową współpracą w grupie oraz posiadaną wiedzą. W nagrodę każda z grup otrzymała dyplom oraz słodki poczęstunek.