W dniu 13.10.2017 nasze przedszkole odwiedzili policjanci z Komendy Policji w Gostyniu. W obu grupach przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa, których celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z zasadami prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz zapamiętały ważne numery alarmowe. Ponadto policjanci uświadomili przedszkolakom konieczność jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami, a także niebezpieczeństwo mogące być wynikiem kontaktu z nieznajomymi dorosłymi. Na zakończenie dzieci obejrzały radiowóz. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły policjantom pamiątkową laurkę. Dzięki takim spotkaniom, dzieci będą darzyły policję zaufaniem i sympatią.