Alfabetyczny wykaz
nauczycieli pracujących w szkole.

L.p.

Nazwisko i imię

(stanowiska, nauczane przedmioty, prowadzone zajęcia)

1

Bajer Elżbieta

(matematyka, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

2

Baran Dariusz

(matematyka, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa) 

3

Berdzińska Dorota

(język niemiecki, bibliotekarz, wychowawca świetlicy)

4

Bruder Renata

(język polski)

5

Chojnicka Jolanta

(wychowanie przedszkolne)

6

Damazyniak Jacek

(muzyka)

7

Dolata Dorota

(dyrektor, plastyka)

8

Działdowski Piotr

(historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie)

9

Furmaniak Karolina

(edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda)

10

Furmaniak Paweł

(język angielski)

11

Jankowiak Katarzyna

(biologia, przyroda, chemia, geografia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

12

Janowska Edyta

(religia, wychowanie do życia w rodzinie)

13

Kruszyńska-Busz Wioletta

(wychowanie przedszkolne)

14

Ks. Ławniczak Robert

(religia)

15

Marciniak Jolanta

(wychowane fizyczne)

16

Rajewska Patrycja

(zajęcia rewalidacyjne – tyflopedagog)

17

Sieradzka Kinga

(pedagog)

18

Skrzypczak Beata

(edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy)

19

Stefaniak Violetta

(edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy)

20

Twardowska Anna

(doradztwo zawodowe)

21

Wicher Katarzyna

(język polski, język angielski, zajęcia rewalidacyjne)

22

Wojtkowiak Katarzyna

(edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)