Inspektor Ochrony Danych.

Administrator danych tj. Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD).

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

  • adres poczty elektronicznej: iod@piaski-wlkp.pl
  •  nr telefonu: 65 529 54 45
  • adres do korespondencji:
    Gmina Piaski
    6 Stycznia 1
    63-820 Piaski

 

Administrator danych tj. Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pan Janusz Niezbrzycki.
Od 1 października 2021 r. do odwołania w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy kontaktować się z zastępcą inspektora ochrony danych.
Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:
• adres poczty elektronicznej: zastepcaiod@piaski-wlkp.pl
• nr telefonu: 607 753 475
• adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie
Szelejewo Pierwsze 87
63-820 Piaski