Można pozbyć się starych telefonów komórkowych, karton na telefony znajduje się w pokoju nauczycielskim. Wystarczy zapukać i wrzucić telefon do kartonu.

Fundacja Nasza Ziemia, w ramach programu “Zielona Stopa Filantropa”, zaprasza wszystkich mieszkańców Polski do. wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w placówkach dziecięcych. Przez cały rok każda osoba prywatna lub przedstawiciel firmy lub instytucji, będzie mogła zorganizować zbiórkę elektroodpadów lub telefonów komórkowych. Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE lub 10 telefonów komórkowych i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, a zgromadzone odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zostaną przekazane na realizację programu “Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGO do placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci.
“Zielona Stopa Filantropa” to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę . starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).