Przez dwa tygodnie w naszej szkole trwała zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Dalabuszkach. Tym razem ogłoszono konkurs: klasa, która zbierze najwięcej karmy ( w przeliczeniu na ucznia), w nagrodę pojedzie do schroniska, by osobiście dostarczyć zebrane przez całą szkołę smakołyki. Okazało się, że był to świetny pomysł, gdyż rywalizacja pomiędzy klasami do ostatniego dnia zbiórki była zacięta, a wynik akcji zaskoczył wszystkich.

Klasa

Ilość zebranej karmy w kg: ogółem   w przeliczeniu na ucznia

„Żabki”

33,12

1,38

„Kotki”

73,2

2,81

I SP

44,43 3,17
II SP 36,02

3

III SP 23,45

0,94

IV SP

169,825 6,29

V SP

162,8

8,14

VI SP 23,1

1,36

VII SP

12,49 0,57
II G 64,655

3,59

III G 6

0,43

Łącznie zebrano 649,09 kg karmy!!!

          W najbliższym czasie zwycięzcy, czyli uczniowie klasy V SP, dostarczą karmę do schroniska. Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski, a nagrodę – pokrycie kosztów wyjazdu do schroniska w Dalabuszkach – ufundowała Rada Rodziców.