W październiku Samorząd Uczniowski przeprowadził w szkole zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Dalabuszkach oraz przytuliska w Smogorzewie. Łącznie zebrano ponad 360 kg karmy. Podobnie jak w tamtym roku klasy ze sobą rywalizowały. Wyniki zbiórki przedstawia poniższa tabela.

Klasa

Ilość zebranej karmy w kg

ogółem / w przeliczeniu na osobę

I 50,44 / 3,152
II 68,38 / 4,558
III 35,3 / 2,941
IV 75,804 / 3,032
V 36,38 / 1,347
VI 66,045 / 3,302
VII 9,34 / 0,467
III G 19,39 / 1,14

 

Najwięcej karmy zebrali uczniowie klasy II SP – oni też zostaną nagrodzeni słodkim upominkiem. Zeszłoroczni zwycięzcy , obecnie klasa VI, znaleźli się tym razem na drugim miejscu.

 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska jest organizowana w naszej szkole już od kilku lat i za każdym razem nasi uczniowie udowadniają, że los bezdomnych zwierząt nie jest im obojętny.