W piątek, 24 czerwca 2016 r., na szkolnym boisku zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2015/2016. Jak każdego roku rozdano wiele nagród, by  uhonorować uczniów, którzy przez cały rok szkolny ciężko pracowali i osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce.  W tym roku najwyższa średnia uzyskana w szkole podstawowej to 5,91, natomiast w gimnazjum 5,73. Klasy, które uzyskały najwyższe średnie w szkole podstawowej i gimnazjum, otrzymały  ufundowane przez radnych bony pieniężne w wysokości  150 zł. Przyznano też nagrodę dla uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek. Z każdym rokiem rośnie liczba nagród przyznawanych za stuprocentową frekwencję – w tym roku nagrodzono aż jedenaście osób. Wyróżniono też uczniów, którzy mają na swym koncie wysokie osiągnięcia sportowe.
Po rozdaniu świadectw  absolwenci  gimnazjum przedstawili przygotowany program artystyczny.

Fotogaleria.
Kilka przykładowych zdjęć.