W środę, 15 czerwca 2016r., na szkolnym boisku odbył się uroczysty apel, podczas którego podziękowano  za wielkie zaangażowanie  i całoroczną pracę na rzecz szkoły  członkom Samorządu uczniowskiego, w skład którego wchodzili: Szymon Lekowski, Karolina Dorsz, Jakub Lempach, Zuzanna Wojtkowiak, Karolina Lekowska oraz Julia Baran. Nastąpiło uroczyste przekazanie władzy nowej przewodniczącej SU, Karolinie Lekowskiej oraz przedstawiono pozostałych członków SU w roku szkolnym 2016/2017: Maję Brzóskowską, Magdalenę Wyzujak, Oskara Ratajczyka, Wiktorię Witczak oraz Julię Baran. 
W następnej części apelu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru.  W skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2015/2016 wchodzili: Sandra Walczak, Żaneta Tyrakowska oraz Adrian Marczewski. Ich obowiązki przejęli: Zuzanna Wojtkowiak, Magdalena Wyzujak oraz Marcel Wojtkowiak.