Zapraszamy do uczestnictwa w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Głosują uczniowie z klas 3 do 7 za pośrednictwem ankiety, lodujemy się przy pomocy swojego konta office czyli imię.nazwisko@spszelejewo.pl i swojego hasła. Ankieta jest dostępna do wtorku do godziny 24:00.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/P19TLHDQj1