We wtorek 22 grudnia zajęcia w szkole przebiegały w wyjątkowej atmosferze. Tradycyjnie uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali wigilijne spotkania, w trakcie których dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy, wręczano prezenty oraz składano sobie życzenia. Następnie wszyscy zebrali się w szkolnej świetlicy, by obejrzeć jasełka przygotowane przez panią E. Janowską wraz z uczniami klasy IV i V. Rozstrzygnięto też konkurs ogłoszony przez Samorząd uczniowski na zabawne zdjęcie, które  jednocześnie najlepiej  oddaje świąteczną atmosferę. Przewodniczący SU podziękował także wszystkim uczniom za aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych przeprowadzanych w  naszej szkole w  listopadzie i grudniu. Na zakończenie głos zajęła pani dyrektor, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia.