Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. (źródło: Wikipedia)

We wtorek 26 września cała szkoła wzięła udział w akcji Sprzątania Świata. Okolice szkoły oraz niektóre „zakamarki” Szelejewa zaroiły się od uczniów, przedszkolaków i nauczycieli. Akcję wspierał Urząd Gminy Piaski, który dostarczył worki na śmieci i rękawiczki. Sprzątaliśmy w/ planu:

  • klasa O spacerując po Szelejewie pozbierała papierki,
  • klasa I oczyściła drogę „Zapłocie”,
  • klasa II sprzątała park  i okolice kościoła,
  • klasa III przeszła drogą „Lipki”,
  • klasa IV drogą „Huby”,
  • klasa V drogą przez wieś,
  • klasa VI ścieżką rowerową,
  • klasa VII oczyściła boisko szkolne,
  • klasa IIG boisko sportowe,
  • klasa IIIG „Żgaliny”.

W przedszkolu, wielkie sprzątanie było uwieńczeniem szeregu zajęć o tematyce ekologicznej. Obie grupy przedszkolne poznały opowiadania z cyklu: „Opowieści Sympatycznego Lasu” i wykonywały różnorodne ćwiczenia. Te zajęcia uświadomiły przedszkolakom, dlaczego istnieją takie dni oraz to, że nawet mały człowiek może dbać o swoją dużą planetę.
Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz
branie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 Bogumiła Matczak