W dniu 13 stycznia 2016r. odbyło się w szkole spotkanie z policjantem. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Policjant przeprowadził z dziećmi pogadankę 
na temat bezpieczeństwa  w czasie ferii zimowych, zabaw na śniegu i lodzie. Przypomniał też
 zasady bezpiecznego poruszania się po zmroku i odpowiedniego zachowania w kontaktach
 z obcymi osobami. Policjant odpowiadał także na wiele pytań uczniów.

policjant