REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W JEDNOSTKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIASKI

 

Wójt Gminy Piaski ogłasza, iż rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Piaski w dniach

od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

 

We wskazanym wyżej terminie należy złożyć zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) dziecka spoza obwodu szkoły.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek oświatowych:

Nazwa placówki oświatowej prowadzącej nabór Telefon, mail Godziny pracy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach

65 571 90 34

zs_piaski@wp.pl

7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Szelejewie

65 573 05 18

sekretariatszelejewo@o2.pl

7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

65 573 01 27

zsbodzewo@op.pl

7.00 – 15.00

 

 

Szczegóły rekrutacji oraz jej zasady wraz z wzorami wniosków i deklaracji stanowią treść Zarządzenia nr 7/2018 Wójta Gminy Piaski z dnia 25 stycznia 2018 r., które można pobrać ze strony

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/4995

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna jest również w każdej placówce oświatowej Gminy Piaski, w której prowadzona jest rekrutacja.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący w uchwale nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Piaski z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole oraz szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/files/4629/uchwala_nr_xxiii_157_2017.pdf