REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W JEDNOSTKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIASKI

Wójt Gminy Piaski ogłasza, iż rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Piaskach oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Piaski w dniach

od 01 lutego 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do dnia 27 stycznia  2021 r.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek oświatowych:

Nazwa placówki oświatowej prowadzącej nabór Telefon, mail Godziny pracy
Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach 65 571 90 43
przedszkole@edu.piaski-wlkp.pl
7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach

603 332 396

65 571 90 34

sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

 

7.00 – 15.00

Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie

65 573 05 18

spszelejewo@edu.piaski-wlkp.pl

7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

65 573 01 27

spbodzewo@edu.piaski-wlkp.pl

7.00 – 15.00

 

Szczegóły rekrutacji oraz jej zasady wraz z wzorami wniosków i deklaracji stanowią treść Zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Piaski z dnia 13 stycznia 2021 r., które można pobrać ze strony:  http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/6618

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna jest również w każdej placówce oświatowej Gminy Piaski, w której prowadzona jest rekrutacja.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca  przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Termin rozpoczęcia postępowania uzupełniającego zostanie podany niezwłocznie po jego wyznaczeniu.

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W JEDNOSTKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIASKI

 

Wójt Gminy Piaski ogłasza, iż rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Piaski w dniach

od 01 lutego 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

We wskazanym wyżej terminie należy złożyć zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) dziecka spoza obwodu szkoły.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek oświatowych:

Nazwa placówki oświatowej prowadzącej nabór Telefon, mail Godziny pracy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach

                                                    

603 332 396

65 571 90 34

sppiaski@edu.piaski-wlkp.pl

 

7.00 – 15.00

Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie

65 573 05 18

spszelejewo@edu.piaski-wlkp.pl

7.00 – 15.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

65 573 01 27

spbodzewo@edu.piaski-wlkp.pl

7.00 – 15.00

 

 

Szczegóły rekrutacji oraz jej zasady stanowią treść Zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Piaski z dnia 13 stycznia 2021 r., które można pobrać ze strony: http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/6619

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna jest również w każdej placówce oświatowej Gminy Piaski, w której prowadzona jest rekrutacja.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w szkole podstawowej nadal są wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący w uchwale nr XXII/173/2020 Rady Gminy Piaski z dnia 15 grudnia 2020 r. Postępowanie uzupełniające rekrutacyjne rozpoczyna się z dniem 29 marca 2021 r.