Sierżant Pyrek, czyli policyjna maskotka, odwiedził w minioną środę  21 października, dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Szelejewie. 

Wizyta Pyrka była okazją zarówno do zabawy, jak i do poruszenia w przystępny sposób poważnych kwestii bezpieczeństwa najmłodszych w domu, w przedszkolu oraz na drodze. Przedszkolaki dowiedziały się o zagrożeniach, jakie mogą napotkać i o tym, jak sobie z nimi radzić. Nasi goście ostrzegali także dzieci przed niebezpieczeństwami wynikającymi z nierozważnych zabaw. Ponadto dzieci, w ciekawy i atrakcyjny sposób, zapoznane zostały z pracą funkcjonariuszy KPP w Gostyniu.
Z Pyrkiem można się spotkać również w internecie. www.pyrek.pl to pierwszy w Polsce, innowacyjny policyjny serwis edukacyjny. Jest to najnowsze narzędzie
w ramach Policyjnego Programu Edukacyjnego “Z Pyrkiem bezpieczniej”. Gospodarzem na stronie jest sierżant Pyrek – maskotka wielkopolskiej Policji, stworzona w 2003 roku przez dzieci dla dzieci.