Plan zajęć  w okresie ferii zimowych 
realizowanych w ramach  projektu
„Kształcimy dla przyszłości.
Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów

w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie”

Ferie 2019