22 listopada odbyła się ważna uroczystość dla dzieci, które pierwszy raz w tym roku szkolnym zawitały do naszego oddziału przedszkolnego było to pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności- dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe i tańce. Po części artystycznej dzieci obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał prezent i dyplom pasowania. Kolejnym punktem uroczystości był słodki poczęstunek, na którym nie zabrakło miłej i radosnej atmosfery. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. A grupie ,,Żabki” za laurki z życzeniami i słodkości.