Społeczność uczniowska rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów, wyłania spośród siebie członków Samorządu Uczniowskiego. W tym roku szkolnym zostali wybrani:
Mateusz Walkowiak – przewodniczący szkoły,

Wiktor Ptak,

Nikola Frąckowiak,

Nadia Rydian,

Wiktoria Sikora,

Jan Biedrowski