Od października 2022 do lutego 2023 roku w oddziale przedszkolnym 5,6 -latków był realizowany program edukacyjny, który powstał z  inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu było zwrócenie uwagi rodziców i ich opiekunów na specyfikę rozwoju dzieci 5-6 letnich, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości, kryzysy i kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Dzieci odbyły  szereg różnorodnych zajęć pod hasłem „Jesteśmy tym, co jemy”, w wyniku których poszerzyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania, zasad higieny i zachowania się przy stole.  Uczyły się rozpoznawać emocje i poznawały zabawy je regulujące. Rozmawiały na temat bajek i filmów terapeutycznych. Dowiedziały się, jak prawidłowo myć ręce i co robić, aby mieć zdrowe zęby. W ramach „Gimnastyki buzi i języka”  wzmacniały narządy mowy podczas zabaw logopedycznych. Realizowanie zadań programu było dla dzieci wspaniałą zabawą, a jednocześnie służyło poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.