KODEKS UŻYTKOWNIKA INTERNETU I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Używając urządzeń cyfrowych (komputera, tabletu, smartfona) w celu zachowania bezpieczeństwa, pamiętaj by:

 • zachować rozwagę i ostrożność w komunikowaniu się,
 • stosować nick,
 • nikomu nie podawać swoich prawdziwych danych: adresu, telefonu, nazwiska, itp.,
 • nie zawierać znajomości przez internet,
 • nie wysyłać osobom poznanym przez internet swoich zdjęć,
 • nigdy nie spotykać się z osobami poznanymi przez internet,
 • nie odpowiadać na agresywne i obraźliwe wypowiedzi i wiadomości,
 • zakupy przez internet zawsze konsultować z rodzicami,
 • starać się sprawdzać wiarygodność informacji zamieszczonych w internecie,
 • nie publikować w sieci swoich zdjęć, informacji o sobie i swoich bliskich,
 • nie udostępniać nikomu swoich haseł, loginów, itp.,
 • informować dorosłych (rodziców, nauczycieli) o wszystkich niepokojących kontaktach, uwagach, komentarzach,
 • stosować „silne” hasła i nikomu ich nie ujawniać,
 • zgłaszać dorosłym fakt wystąpienia cyberprzemocy.

 

Korzystając z internetu pamiętaj, że nie wolno szkodzić innym osobom poprzez:

 • używanie obraźliwych lub wulgarnych słów,
 • stosowanie języka nienawiści: poniżania, obrażania, ośmieszania, straszenia,
 • podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach,
 • publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają,
 • tworzenie obrażających innych stron internetowych lub blogów,
 • pisanie obraźliwych komentarzy,
 • zamieszczanie zdjęć i filmów bez zgody zainteresowanego,
 • zamieszczanie materiałów, które mogą kogoś skrzywdzić,
 • włamanie się na czyjeś konto (np. na portalu społecznościowym, komunikatorze, pocztowe),
 • przypisywanie sobie autorstwa plików innych osób,
 • kopiowanie programów, za które nie zapłaciłeś.

 

Używając smartfona (telefonu komórkowego), pamiętaj by:

 • zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,
 • nie rozsyłać wiadomości obrażających inne osoby,
 • nie używać wulgaryzmów,
 • nie nękać innych licznymi, obraźliwymi wiadomościami,
 • nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymałeś,
 • zgłaszać dorosłym fakt wystąpienia cyberprzemocy.