Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w XII edycji programu edukacyjnego ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program obejmował tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie. Uczniowie podczas zajęć oglądali filmy edukacyjne, chętnie wypowiadali się na tematy związane z bezpieczeństwem, wykonywali zadania oraz trafnie oceniali sytuacje zagrożenia. Rodzicom udostępniono materiały służące rozmowom z dziećmi o bezpiecznym zachowaniu w różnych sytuacjach. Po realizacji wszystkich elementów programu uczniowie zweryfikowali swoją wiedzę i utrwalili pozyskane informacje w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Szkoła otrzymała Certyfikat ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka”, a uczniowie dyplomy potwierdzające znajomość zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie. Gratulujemy!