Uroczystość z okazji 25-lecia nadania szkole imienia bł. E. Bojanowskiego
21 marca był dla całej społeczności szelejewskiej szkoły dniem wyjątkowym, gdyż świętowano niezwykłą rocznicę: ćwierć wieku temu rada pedagogiczna, rodzice i uczniowie zdecydowali o wyborze na patrona szkoły błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, wielkiego syna gostyńskiej ziemi.
     Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w parafialnym kościele w Szelejewie. Następnie wszyscy zebrali się w sali sportowo-środowiskowej. Oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców licznie zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których byli między innymi przedstawiciele Urzędu Gminy w Piaskach, radni, sołtysi, dyrektorzy sąsiednich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy innych szkół noszących imię bł. E. Bojanowskiego, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, emerytowani pracownicy oraz absolwenci szkoły, którzy w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat sprawowali funkcję przewodniczącego Samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Wszystkich serdecznie powitała pani dyrektor, Dorota Dolata. W przemówieniach wygłoszonych przez zaproszonych gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów. Po oficjalnej części nadszedł czas na program artystyczny, w który zaangażowana była znaczna większość uczniów – od pierwszoklasistów po uczniów III klasy gimnazjum. W kilku scenkach przypomniano historię powstania szkoły w Szelejewie oraz okoliczności wybrania dla szkoły patrona. Nie zabrakło też scen pobudzających do refleksji nad szczęściem, marzeniami, poświęceniem. Uczniowie mieli także okazję pochwalić się swymi talentami wokalnymi i tanecznymi. Wszyscy znakomicie odegrali swoje role, co publiczność nagrodziła wielkimi brawami.
     Dzień ten, choć należy już do historii, na długo pozostanie w pamięci tych, którzy przez wiele tygodni intensywnie przygotowywali się do jego obchodów, by w godny sposób uczcić patrona Zespołu Szkół w Szelejewie. Wielkie zaangażowanie ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców dowodzi, że jesteśmy nie tylko dumni z imienia, jakie nosi nasza szkoła, ale przede wszystkim doskonale rozumiemy, że „ (…) takich Edmundów trzeba nam i dziś, jest jeszcze tyle do zrobienia…”

Prezentacja użyta w czasie uroczystości.